Tên văn bản Dự thảo 3- Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Dự thảo 3- Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)- Kèm theo Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/4/2023
Số hiệu văn bản 245/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 15/05/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải