Tên văn bản Hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng năm 2022 và những năm tiếp theo
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 208/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 22/04/2022
Ngày ban hành 22/04/2022 Ngày hết hiệu lực 22/04/2030
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải