STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 783/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 30/12/2016
2 140-KH/ĐĐTLĐ KH thực hiện NQ Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ 28/12/2016
3 1908/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng phạt, nộp tài chính công đoàn 19/12/2016
4 1910/QĐ-TLĐ Quyết định về việc thu, chi, quản lý tài chính CĐCS 19/12/2016
5 1911/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 19/12/2016
6 1912/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý vốn của công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế 19/12/2016
7 1913/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoàn 19/12/2016
8 740/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017 12/12/2016
9 735/HD-CĐXD Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 08/12/2016
10 736/CĐXD-CSPL Xét khen thưởng Cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng” năm 2016 08/12/2016
11 728/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 06/12/2016
12 718/HD-CĐXD HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2017 01/12/2016
13 Số718/HD-CĐXD BIỂU MẪU KEM THEO HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2017 01/12/2016
14 703/CĐXD-TG Biểu mẫu báo cáo Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2016 28/11/2016
15 657/CĐXD-TG Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập CĐXDVN 16/11/2016