STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 04/2017/TT-BXD QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 30/03/2017
2 178/HD-UBKT Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp 27/03/2017
3 Kèm Hương dẫn số 178/HD-UBKT MẪU PHỤ LỤC BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 27/03/2017
4 178/HD-UBKT Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp 27/03/2017
5 Biểu mẫu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của UBKT công đoàn các cấp 27/03/2017
6 172 /CĐXD-UBKT Công văn về việc đôn đốc triển khai các văn bản của TLĐ 23/03/2017
7 169/CDXD-TG Lựa chọn sản phẩm tham gia Chương trình Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam lần thứ II năm 2017 23/03/2017
8 170/HD-CDXD Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn 23/03/2017
9 171/KH-CĐXD Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng trong CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn năm 2017 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐXDVN lần thứ XIII, ĐH XII CĐVN 23/03/2017
10 11/NQ-BCH Nghị quyết lần thứ 10 BCH TLĐLĐVN (khóa XI) 17/03/2017
11 301/TLĐ ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2017-2022 13/03/2017
12 238/HD-TLĐ Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 trong CB,ĐV,CNVCLĐ 01/03/2017
13 98/HD-CĐXD Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 15/02/2017
14 166/TLĐ Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác về Phúc lợi cho đoàn viên 14/02/2017
15 76/HD-CĐXD Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 08/02/2017