STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 188/KH-CĐXD Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 09/03/2018
2 187/CĐXD-TG Tổ chức xét chọn và đề nghị trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018 08/03/2018
3 187/CĐXD-TG Hướng dẫn tổ chức xét chọn và trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần III năm 2018 08/03/2018
4 180/HD-CĐXD Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 07/03/2018
5 179/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn chào mừng Đại hội XIII CĐXDVN và Đại hội XII CĐVN 07/03/2018
6 181/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018 07/03/2018
7 146/CĐXD-TG Thực hiện việc may, mặc áo đồng phục Công đoàn Việt Nam 27/02/2018
8 08/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018 23/02/2018
9 89 /KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2018 30/01/2018
10 66/CĐXD-TG Áp dụng mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2017 19/01/2018
11 40/HD-CĐXD Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2018 12/01/2018
12 Biểu mẫu 1 Công tác nữ công: Mẫu báo cáo 6 tháng đầu năm 12/01/2018
13 Biểu mẫu 2 Công tác nữ công: Mẫu đăng ký thi đua GVN-ĐVN 12/01/2018
14 Biểu mẫu 3 Công tác nữ công: Mẫu báo cáo năm 12/01/2018
15 Biểu mẫu 4 Công tác nữ công: Mẫu biểu số liệu kèm theo báo cáo năm 12/01/2018