Tên văn bản Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thực hiện Hướng dẫn số 60/HD-TLĐ ngày 27/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động), Công đoàn Xây dựng Việt Nam hướng dẫn các đơn vị một số nội dung trọng tâm như sau
Số hiệu văn bản 297/CĐXD-TGNC Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 14/06/2022 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải