STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 340/CĐXD-TG Giới thiệu công trình và tập thể, cá nhân tiêu biểu để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, năm 2018. 09/05/2018
2 329/HD-CĐXD Hướng dẫn Khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” 04/05/2018
3 Thư cảm ơn Thư cảm ơn của Chủ tịch CĐXDVN 19/04/2018
4 266 /CĐXD-NC Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 09/04/2018
5 18/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14 06/04/2018
6 244 /KH-CĐXD Kế hoạch hành động CĐXDVN thực hiện Nghị quyết HN lần thứ 6 BCH TW khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới 30/03/2018
7 207/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS và mại dâm trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2018 20/03/2018
8 188/KH-CĐXD Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 09/03/2018
9 187/CĐXD-TG Tổ chức xét chọn và đề nghị trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018 08/03/2018
10 187/CĐXD-TG Hướng dẫn tổ chức xét chọn và trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần III năm 2018 08/03/2018
11 180/HD-CĐXD Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 07/03/2018
12 179/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn chào mừng Đại hội XIII CĐXDVN và Đại hội XII CĐVN 07/03/2018
13 181/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018 07/03/2018
14 146/CĐXD-TG Thực hiện việc may, mặc áo đồng phục Công đoàn Việt Nam 27/02/2018
15 08/KH-TLĐ Kế hoạch tổ chức xét chọn và trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018 23/02/2018