STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 437/CĐXD-TG Tuyên truyền Luật An ninh mạng 28/06/2018
2 Đề cương tuyên truyền Đề cương tuyên truyền phòng chống thiên tai 27/06/2018
3 419/CĐXD-TG Hiến máu tình nguyện hè 2018 19/06/2018
4 420/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" và "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam" năm 2018 19/06/2018
5 25/2018/QH14 Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018 12/06/2018
6 408/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2018 08/06/2018
7 1191/HD-BXD Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng” 23/05/2018
8 72/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 15/05/2018
9 352/CĐXD-NC Triển khai công tác Thi đua khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác nữ công 14/05/2018
10 352/CĐXD-NC Mẫu báo cáo 352/CĐXD-NC V/v triển khai công tác Thi đua khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác nữ công 14/05/2018
11 347/CĐXD-NC Hướng dẫn hoạt động công tác Dân số - Gia đình – Trẻ em năm 2018 10/05/2018
12 340/CĐXD-TG Giới thiệu công trình và tập thể, cá nhân tiêu biểu để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, năm 2018. 09/05/2018
13 329/HD-CĐXD Hướng dẫn Khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” 04/05/2018
14 Thư cảm ơn Thư cảm ơn của Chủ tịch CĐXDVN 19/04/2018
15 266 /CĐXD-NC Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 09/04/2018