Tên văn bản Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-TLĐ ngày 01/12/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” như sau
Số hiệu văn bản 313/KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 01/01/2023
Ngày ban hành 22/12/2022 Ngày hết hiệu lực 30/06/2023
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải