Tên văn bản Biểu mẫu sơ kết nửa nhiệm kỳ UBKT (đối với CĐCS trực thuộc CĐXDVN)
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 23/HD-UBKT Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 27/08/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Chủ nhiệm UBKT Vũ Ngọc Chính