Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hóa - Thể thao" (429/HD-CĐXD, 24/11/2020)
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng, hồ sơ, các mẫu kèm theo, bảng chấm điểm.
Số hiệu văn bản 429/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 24/11/2020
Ngày ban hành 24/11/2020 Ngày hết hiệu lực 24/11/2030
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải