Tên văn bản Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ về Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ về Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ
Số hiệu văn bản 76/KH-TLĐ Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 16/11/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu