Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề GVN-ĐVN (443/HD-CĐXD, 02/12/2020)
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 443/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 02/12/2020
Ngày ban hành 02/12/2020 Ngày hết hiệu lực 03/03/2025
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải