Tên văn bản Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Số hiệu văn bản 615/Kh-CĐXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 14/11/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Huyền