Tên văn bản Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn giai đoạn 2023 - 2028
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn giai đoạn 2023 - 2028
Số hiệu văn bản 146/KH-CĐXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 20/03/2024 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng