STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 170/KH-CĐXD Truyền thông các hoạt động của công đoàn trong Tháng Công nhân năm 2023 11/04/2023
2 604/CĐXD-CSPL&QHLĐ Dừng triển khai thoả thuận hợp tác giữa CĐXDVN và CTCP Sữa Hà Lan 20/12/2022
3 543/CĐXD-TGNC Đẩy mạnh Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” 10/11/2022
4 509/HD-CĐXD Hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp 26/10/2022
5 509/HD-CĐXD Phụ lục trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan đại hội công đoàn cấp Nhiệm kỳ 2023-2028 26/10/2022
6 488/CĐXD-TGNC Hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2022 19/10/2022
7 414/CĐXD-VP Xác nhận cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn 25/08/2022
8 411/CĐXD-CSPL&QHLĐ Đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2022 24/08/2022
9 413/CĐXD-TOC-KT Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 24/08/2022
10 297/CĐXD-TGNC Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 14/06/2022
11 245/CĐXD-TGNC Tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước 18/05/2022
12 211/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2022 25/04/2022
13 208/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng năm 2022 và những năm tiếp theo 22/04/2022
14 173/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 01/04/2022
15 123/CDXD-TOC-KT Báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII 02/03/2022