STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 166/CĐXD-TG Điều chỉnh một số nội dung tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp CĐCS năm 2020” 28/04/2020
2 162/CĐXD-TG Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II năm 2020 27/04/2020
3 157/KH-CĐXD Kế hoạch truyền thông Công đoàn Việt Nam năm 2020 24/04/2020
4 155/CĐXD-CSPL V/v hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 16/04/2020
5 05/HD-TLĐ Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 trong các cấp công đoàn 10/04/2020
6 151/QĐ-CĐXD Quy chế khen thưởng CĐXDVN (151, 10/4/2020) 10/04/2020
7 150/CĐXD-CSPL Cung cấp số liệu tình hình DN và NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID - 19 09/04/2020
8 135/HD-CĐXD Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Xây dựng Việt Nam 24/03/2020
9 133/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 24/03/2020
10 122/KH-CĐXD Kế hoạch Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023 19/03/2020
11 123/KH-CDXD Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH TLĐLĐVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 19/03/2020
12 123 /KH–CĐXD Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn 19/03/2020
13 07/CV-UBKT Triển khai Quyết định 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020 của TLĐ về việc Ban hành Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 04/03/2020
14 94/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 26/02/2020
15 90/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và 90 năm ngày thành lập Hội LHPN VN 26/02/2020