STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 30/CV-UBKT Chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra năm 2020 23/10/2020
2 2020 Các mẫu báo cáo Ban Tổ chức 2020 07/10/2020
3 357/CĐXD-TG Duy trì thành quả phòng chống dịch Covid-19 05/10/2020
4 351/CĐXD-TG Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ 01/10/2020
5 23/HD-UBKT Hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN và Nghị quyết Đại hội XIII CĐXDVN về công tác kiểm tra, giám sát 27/08/2020
6 293/CĐXD-TG CĐXDVN: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và hiến máu tình nguyện 21/08/2020
7 291/KH-CĐXD Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 19/08/2020
8 280/CĐXD-TG CĐXDVN: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 04/08/2020
9 263/CĐXD-TG Cung cấp trích ngang 06 cá nhân tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020 13/07/2020
10 261/CĐXD-TG Triển khai Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2020-2030 13/07/2020
11 229/CTr-CĐXD Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của CĐXDVN 26/06/2020
12 213/HD-CĐXD Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 16/06/2020
13 209/CĐXD Triển khai quyết định của TLĐLĐVN 15/06/2020
14 196 /CĐXD Triển khai thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 01/06/2020
15 188/CĐXD-TG Công văn hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá 22/05/2020