STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 109/KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2016 29/02/2016
2 80/CĐXD-CSPL Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2016 19/02/2016
3 57/HD-CĐXD HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2016 26/01/2016
4 04/KH-TLĐ Kế hoạch triển khai “Năm phát triển đoàn viên” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 22/01/2016
5 32/CĐXD Hướng dẫn quyết toán tài chính công đoàn năm 2015 18/01/2016
6 13/HD-CĐXD HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2016 11/01/2016
7 Kèm theo cv số 13/HD-CĐXD Mẫu báo cáo kết quả công tác vận động nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công 11/01/2016
8 04/CĐXD-TG Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2016 05/01/2016
9 869 /CĐXD-CSPL Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 11/12/2015
10 Số 845/CĐXD-TG Mẫu kèm theo hướng dẫn bình chọn Điển hình tiên tiến năm 2016 04/12/2015
11 840 /CĐXD-CSPL Chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán - 2016 02/12/2015
12 836/CĐXD - UBKT Đôn đốc tổ chức hội nghị và báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra 01/12/2015
13 828 /CĐXD Xét khen thưởng Cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng” năm 2015 27/11/2015
14 785/HD-CĐXD Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2016 04/11/2015
15 783/CĐXD-TG Báo cáo số liệu kết quả thực hiện Chương trình nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật cho đoàn viên và người lao động 03/11/2015