STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 421/CĐXD-TG Tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016) 14/07/2016
2 01/CSPL BIỂU THỐNG KÊ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 14/06/2016
3 350/CĐXD-TG Triển khai các hoạt động tuyên truyền PCMT, HIV/AIDS, TNXH 10/06/2016
4 343/CĐXD Vận động hỗ trợ CNVCLĐ Vùng bị thiệt hại do thiên tai 08/06/2016
5 296/CĐXD Hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống sau TNLĐ 13/05/2016
6 290/CDXD Chỉnh sửa một số nội dung trong bộ Đề cương câu hỏi Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016 11/05/2016
7 211/CĐXD-UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra và chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2016 08/04/2016
8 01/UBKT Biểu mẫu báo cáo của UBKT 6 tháng đầu năm 2016 08/04/2016
9 168/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2016) và Tháng Công nhân năm 2016 22/03/2016
10 01/TLTG Tài liệu tham khảo tuyên truyền 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886-01/5/2016) 22/03/2016
11 117/CĐXD-TG Bảng chấm điển thi đua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2016 02/03/2016
12 115/KH-CĐXD Kế hoạch triển khai “Năm phát triển đoàn viên” 01/03/2016
13 113/CĐXD-TG Về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá 01/03/2016
14 107/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016 29/02/2016
15 109/KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2016 29/02/2016