STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 117/CĐXD-TG Bảng chấm điển thi đua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2016 02/03/2016
2 115/KH-CĐXD Kế hoạch triển khai “Năm phát triển đoàn viên” 01/03/2016
3 113/CĐXD-TG Về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá 01/03/2016
4 107/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016 29/02/2016
5 109/KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2016 29/02/2016
6 80/CĐXD-CSPL Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2016 19/02/2016
7 57/HD-CĐXD HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2016 26/01/2016
8 04/KH-TLĐ Kế hoạch triển khai “Năm phát triển đoàn viên” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 22/01/2016
9 32/CĐXD Hướng dẫn quyết toán tài chính công đoàn năm 2015 18/01/2016
10 13/HD-CĐXD HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2016 11/01/2016
11 Kèm theo cv số 13/HD-CĐXD Mẫu báo cáo kết quả công tác vận động nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công 11/01/2016
12 04/CĐXD-TG Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2016 05/01/2016
13 869 /CĐXD-CSPL Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 11/12/2015
14 Số 845/CĐXD-TG Mẫu kèm theo hướng dẫn bình chọn Điển hình tiên tiến năm 2016 04/12/2015
15 840 /CĐXD-CSPL Chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán - 2016 02/12/2015