Tên văn bản Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của CĐXDVN năm 2019
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của CĐXDVN năm 2019
Số hiệu văn bản 211/KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 10/04/2019
Ngày ban hành 10/04/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch CĐXDVN Vũ Ngọc Chính