Tên văn bản Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trong các cấp công đoàn. Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 được tổ chức từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019 trên phạm vi toàn quốc, với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Thực hiện Kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, để thiết thực hưởng ứng Tháng h
Số hiệu văn bản 133/CĐXD-CSPL Ngày có hiệu lực 05/03/2019
Ngày ban hành 05/03/2019 Ngày hết hiệu lực 05/03/2020
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch thường trực CĐXDVN Đỗ Văn Quảng