STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 Số: 774/CĐXD-TaC Về việc đóng đoàn phí công đoàn 22/10/2014
2 Số 01/CĐXD-TG Hồ sơ đề nghị bằng lao động sáng tạo 21/10/2014
3 Số 767/KH-CĐXD Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị 20/10/2014
4 Số: 763 /CĐXD Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2014 16/10/2014
5 Số: /CĐXD-BTC Mẫu báo cáo Ban tổ chức CĐXDVN 06/10/2014
6 Số: 684/HD-CDXD HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 18/09/2014
7 Biểu mẫu báo cáo công tác tuyên giáo Biểu mẫu báo cáo công tác tuyên giáo 16/09/2014
8 Số: 609 /CV-UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra năm 2014 19/08/2014
9 Số: 490/CĐXD Tập trung các hoạt động tuyên truyền 85 năm Công đoàn Việt Nam 16/07/2014
10 Số: 390/CĐXD-TG Ủng hộ các lực lượng chấp pháp và ngư dân đang ngày đêm bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc 06/06/2014
11 Số: 142 /KH-CĐXD KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 12/03/2014
12 Số: 108 /HD-CĐXD Hứơng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 20/02/2014
13 Số: 90/KH-CĐXD KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW 13/02/2014
14 Số: 89/CĐXD-TG Bình chọn đại biểu dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến năm 2014 13/02/2014
15 Số 89/CĐXDVN-TG Mẫu kèm theo văn bản số 89/CĐXDVN-TG 13/02/2014