STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 Số: 142 /KH-CĐXD KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 12/03/2014
2 Số: 108 /HD-CĐXD Hứơng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 20/02/2014
3 Số: 90/KH-CĐXD KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW 13/02/2014
4 Số: 89/CĐXD-TG Bình chọn đại biểu dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến năm 2014 13/02/2014
5 Số 89/CĐXDVN-TG Mẫu kèm theo văn bản số 89/CĐXDVN-TG 13/02/2014
6 Số: 77/KH - CĐXD KẾ HOẠCH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 11/02/2014
7 Số: 80 /KH-CĐXD KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn 11/02/2014
8 Số: 72/KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CHÂP HÀNH ĐIỀU LỆ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN NĂM 2014 10/02/2014
9 Số 57/KH-CĐXD KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 23/01/2014
10 Số 49/HD-CĐXD HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CÔNG ĐOÀN 2014 20/01/2014
11 Số: 15 /HD-CĐXD HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRONG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG 2014 06/01/2014
12 Số: 726 / HD-CĐXD HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2014 16/12/2013
13 Số 698 /CĐXD-CSPL Chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014 03/12/2013
14 Số: 665 /CĐXD-TG Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 20/11/2013
15 Số: /11/2013 VĂN BẢN YÊU CẦU CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 12/11/2013