Tên văn bản Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2017
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2017
Số hiệu văn bản 007/CĐXD-TG Ngày có hiệu lực 05/01/2017
Ngày ban hành 05/01/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải