Tên văn bản Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Số hiệu văn bản 783/KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 30/12/2016
Ngày ban hành 30/12/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Chủ tịch Nguyễn Thị Thủy Lệ