Tên văn bản KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2017
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2017
Số hiệu văn bản 46/KH-UBKT Ngày có hiệu lực 23/01/2017
Ngày ban hành 23/01/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký PHÓ CHỦ TỊCH VŨNGỌC CHÍNH