Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng 2016; một số mẫu văn bản hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng của tổ chức Công đoàn
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Công đoàn Xây dựng Việt Nam hướng dẫn một số nội dung trong việc thực hiện quy chế khen khen thưởng của tổ chức công đoàn: 1. Về đối tượng khen thưởng; 2. Đăng ký thi đua; 3. Về việc xét tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn; 4. Về việc xét tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn; 5. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.
Số hiệu văn bản 610/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 01/11/2016
Ngày ban hành 01/11/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải