Tên văn bản Thực hiện Nghị quyết 10b/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thực hiện Nghị quyết 10b/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới
Số hiệu văn bản 356 /KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 03/07/2017
Ngày ban hành 03/07/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Đỗ Văn Quảng