Tên văn bản Mẫu BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Mẫu BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP
Số hiệu văn bản Mẫu BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP Ngày có hiệu lực 25/03/2019
Ngày ban hành 25/03/2019 Ngày hết hiệu lực 25/03/2020
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Ban Tuyên giáo