STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 03/HD-TLĐ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 20/02/2020
2 79/QĐ-CĐXD Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Công đoàn Xây dựng Việt Nam 19/02/2020
3   CĐXDVN Mẫu TƯLĐTT 17/02/2020
4 37/CĐXD-TG Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra 31/01/2020
5 02 /KH-UBKT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG ĐOÀN NĂM 2020 21/01/2020
6 641/CĐXD-TG Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2020 31/12/2019
7 646/HD-CĐXD Hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/BCH-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 31/12/2019
8 573/KH-CĐXD Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 26/11/2019
9 536/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn năm 2020 31/10/2019
10 531 /KH-CĐXD Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành TLĐLĐVN (2010 -2020) 29/10/2019
11 522/CĐXD-UBKT Chuẩn bị Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2019 22/10/2019
12 520/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 21/10/2019
13 521/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 21/10/2019
14  /CĐXD-TOC Biểu mẫu báo cáo lĩnh vực Tổ chức 2019 21/10/2019
15 520/HD-CĐXD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 21/10/2019