Tên văn bản Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 641/CĐXD-TG Ngày có hiệu lực 31/12/2019
Ngày ban hành 31/12/2019 Ngày hết hiệu lực 31/12/2020
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải