STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 119/KH-CĐXD Kế hoạch kiểm tra, giám sát các công đoàn trực thuộc năm 2022 28/02/2022
2 100/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) 25/02/2022
3 94/HD-CĐXD Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022 22/02/2022
4 475/HD-CĐXD Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 09/11/2021
5 444/KH-CĐXD Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam (16/3/1957-16/3/2022) 22/10/2021
6 445/KH-CĐXD Tổ chức Cuộc thi ảnh trực tuyến “Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Xây dựng” chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam (16/3/1957-16/3/2022) 22/10/2021
7 374/KH-CĐXD Tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” 14/09/2021
8 364/CĐXD-CSPL Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 06/09/2021
9 357 /CDXD-CSPL Thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 25/08/2021
10 354/CĐXD-TAC Triển khai các văn bản 2475/TLĐ và Hướng dẫn số 30/HD-TLĐ của TLĐLĐVN 25/08/2021
11 355/CĐXD-TAC Triển khai Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của TLĐ v/v Quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg 25/08/2021
12 26 /CV-UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát các tháng cuối năm 2021 17/08/2021
13 342/HD-CĐXD Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 trong các cấp công đoàn, CNVCLĐ ngành Xây dựng 12/08/2021
14 277/HD-CĐXD Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp công đoàn 11/06/2021
15 253/CĐXD-TG Khảo sát tình hình nhận Báo Lao động 28/05/2021