Tên văn bản Tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”
Số hiệu văn bản 374/KH-CĐXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 14/09/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải