STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 495/QĐ-CĐXD Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu "Công đoàn Xây dựng Việt Nam - 60 năm xây dựng và phát triển" 31/08/2016
2 494/CĐXD Sửa đổi, bổ sung Quy chế Cán bộ công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016 31/08/2016
3 Số 489-KH-CĐXD Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu 60 năm ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam (16/3/1957 - 16/3/2017 30/08/2016
4 472/CĐXD-TG Báo cáo kết quả ủng hộ 01 ngày lương chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” 11/08/2016
5 442 /CĐXD - UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra 6 tháng cuối năm 2016 25/07/2016
6 421/CĐXD-TG Tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016) 14/07/2016
7 01/CSPL BIỂU THỐNG KÊ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 14/06/2016
8 350/CĐXD-TG Triển khai các hoạt động tuyên truyền PCMT, HIV/AIDS, TNXH 10/06/2016
9 343/CĐXD Vận động hỗ trợ CNVCLĐ Vùng bị thiệt hại do thiên tai 08/06/2016
10 296/CĐXD Hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống sau TNLĐ 13/05/2016
11 290/CDXD Chỉnh sửa một số nội dung trong bộ Đề cương câu hỏi Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016 11/05/2016
12 211/CĐXD-UBKT Đôn đốc công tác kiểm tra và chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2016 08/04/2016
13 01/UBKT Biểu mẫu báo cáo của UBKT 6 tháng đầu năm 2016 08/04/2016
14 168/HD-CĐXD Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2016) và Tháng Công nhân năm 2016 22/03/2016
15 01/TLTG Tài liệu tham khảo tuyên truyền 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886-01/5/2016) 22/03/2016