Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả  
Số hiệu văn bản 485 /HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 25/09/2019
Ngày ban hành 25/09/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch CĐXDVN Phạm Xuân Hải