Tên văn bản Hướng dẫn tổ chức các hoạt động vì biển, hải đảo Việt Nam và vì môi trường năm 2019
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Đẩy mạnh công tác thông tin và vận động CB, CNVCLĐ cùng hành động để giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và trong quá trình sản xuất;
Số hiệu văn bản /HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 18/06/2019
Ngày ban hành 18/06/2019 Ngày hết hiệu lực 18/12/2019
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải