Tên văn bản Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn năm 2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả (1) Tổ chức hoạt động biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến cấp công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. (2) Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2016-2020), phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2021-2025). (3) Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và gửi về CĐXDVN trước ngày 15/11/2019.
Số hiệu văn bản 536/KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 31/10/2019
Ngày ban hành 31/10/2019 Ngày hết hiệu lực 30/06/2020
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải