Tên văn bản Biểu mẫu báo cáo lĩnh vực Tổ chức 2019
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Để thực hiện tốt việc theo dõi số liệu định kỳ hàng năm, đồng thời phục vụ yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) hướng dẫn nội dung báo cáo năm 2019 gồm 05 biểu mẫu
Số hiệu văn bản  /CĐXD-TOC Ngày có hiệu lực 21/10/2019
Ngày ban hành 21/10/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Trưởng ban Tổ chức Đặng Ngọc Điệp