Tên văn bản Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Số hiệu văn bản 520/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 21/10/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ