Tên văn bản Mẫu TƯLĐTT
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Mẫu TƯLĐTT
Số hiệu văn bản   CĐXDVN Ngày có hiệu lực 17/02/2020
Ngày ban hành 17/02/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký CĐXDVN