Tên văn bản Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và đánh giá 3 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 trong hệ thống công đoàn
Số hiệu văn bản 201/KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 04/04/2019
Ngày ban hành 04/04/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch thường trực CĐXDVN Đỗ Văn Quảng