Tên văn bản Triển khai Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của TLĐ v/v Quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Triển khai Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của TLĐ v/v Quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg
Số hiệu văn bản 355/CĐXD-TAC Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 25/08/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Vũ Ngọc Chính