Tên văn bản Chương trình hành động của các cấp Công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chương trình hành động của các cấp Công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị
Số hiệu văn bản 02/CTr-BCH Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 20/07/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang