Tên văn bản Hướng dẫn triển khai, hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của TLĐLĐVN
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 30/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 19/01/2022
Ngày ban hành 19/01/2022 Ngày hết hiệu lực 31/12/2022
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải