Tên văn bản Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023
Số hiệu văn bản 135 /KH-TLĐ Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 24/09/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Chủ tịch Nguyễn Đình Khang