Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp
Số hiệu văn bản 3169/QĐ-TLĐ Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 07/09/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Chủ tịch Nguyễn Đình Khang