STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 88/2015/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 07/10/2015
2 85/2015/NĐ-CP Nghị định quy định một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 01/10/2015
3 Số 32/2015/Q Đ-TTg Quyết định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô 04/08/2015
4 63/2015/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 22/07/2015
5 84/2015/QH13 Luật an toàn vệ sinh lao động 25/06/2015
6 93/2015/QH13 Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng Bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động 22/06/2015
7 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015
8 46/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/05/2015
9 44/2015/NĐ/CP Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 06/05/2015
10 37/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 22/04/2015
11 05/CT-TTG Chỉ thị về việc tăng cường chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế 02/04/2015
12 32/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 25/03/2015
13 28/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 12/03/2015
14 Số 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. 12/01/2015
15 Số 04/2015/NĐ-CP Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 09/01/2015