STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 91/2010/NĐ-CP Nghị định: Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 20/08/2010
2 86/2010/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội 13/08/2010
3 48/2010/QH12 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 28/06/2010
4 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 23/06/2010
5 62/2009/NĐ-CP Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 27/07/2009
6 34/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đai 29/06/2009
7 127/2008/NĐ-CP Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp 12/12/2008
8 25/2008/QH12 Luật bảo hiểm y tế 14/11/2008
9 83/2008/NĐ-CP Nghị định: Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định 31/07/2008
10 190/2007/NĐ-CP Nghị định: Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội tự nguyện 28/12/2007
11 68/2007/NĐ-CP Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân 19/04/2007
12 152/2006/NĐ-CP Nghị định: Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 22/12/2006
13 71/2006/QH11 Luật bảo hiểm xã hội 29/06/2006
14 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 14/12/2004
15 205/2004/NĐ-CP Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước 14/12/2004