STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 121/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước . 30/12/2010
2 120/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 30/12/2010
3 55/2010/QH12 Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 24/11/2010
4 91/2010/NĐ-CP Nghị định: Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 20/08/2010
5 86/2010/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội 13/08/2010
6 48/2010/QH12 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 28/06/2010
7 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 23/06/2010
8 62/2009/NĐ-CP Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 27/07/2009
9 34/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đai 29/06/2009
10 127/2008/NĐ-CP Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp 12/12/2008
11 25/2008/QH12 Luật bảo hiểm y tế 14/11/2008
12 83/2008/NĐ-CP Nghị định: Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định 31/07/2008
13 190/2007/NĐ-CP Nghị định: Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội tự nguyện 28/12/2007
14 68/2007/NĐ-CP Nghị định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân 19/04/2007
15 152/2006/NĐ-CP Nghị định: Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 22/12/2006