STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 Số : 43/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động 10/05/2013
2 Số: 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động 10/05/2013
3 Số 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 10/05/2013
4 Số 46/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động 10/05/2013
5 Số : 41/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành điều 220 của Bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công 08/05/2013
6 26/2013/NĐ-CP Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng. 29/03/2013
7 12/2012/QH13 Luật công đoàn (sửa đổi) năm 2012 20/06/2012
8 10/2012/QH13 Luật lao động sửa đổi 2013 20/06/2012
9 09/2012/QH13 Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 18/06/2012
10 SỐ13/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN 25/04/2012
11 Số 13/2012/NĐ-CP Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ 02/03/2012
12 102/2011/NĐ-CP Nghị đinh Về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh 14/11/2011
13 70/2011/NĐ-CP Nghị định 70/2011/NĐ-CP 22/08/2011
14 22/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương tối thiểu chung 04/04/2011
15 20/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 23/03/2011