STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 66/2014/QH13 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 05/12/2014
2 65/2014/QH13 LUẬT NHÀ Ở 25/11/2014
3 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm Xã hội 20/11/2014
4 105/2014/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 15/11/2014
5 Số: 103/2014/NĐ-CP Nghị định 103/2014/NĐ-CP 11/11/2014
6 Số: 85/2014/NĐ-CP Nghị định 85/2014/NĐ-CP mẫu huân huy chương huy hiệu kỷ niệm ... 10/09/2014
7 Số/Ký hiệu 65/2014/NĐ-CP Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ 01/07/2014
8 Số: 50/2014/QH13 LUẬT XÂY DỰNG 18/06/2014
9 số 53/2014/NĐ-CP Nghị định số 53/2014/NĐ-CP 26/05/2014
10 27/2014/ NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình. 07/04/2014
11 Số 34-CT/TW Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng - Bộ Chính trị 07/04/2014
12 số 03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về việc làm. 16/01/2014
13 200/2013/ NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành điều 11 luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lí nhà nước, quản lí kinh tế-xã hội. 26/11/2013
14 Số 196/2013/NĐ-CP Nghị định số 196/2013/NĐ-CP 21/11/2013
15 SỐ 191/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 191 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 21/11/2013