Tên văn bản Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hộ về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hộ về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Số hiệu văn bản 115/2015/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Ngày ban hành 11/11/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng