Tên văn bản Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Số hiệu văn bản 44/2016/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Ngày ban hành 15/05/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc